Sidegra
พฤษภาคม 4, 2020 ปิดความเห็น บน Sidegra ยาปลุกsexสำหรับท่านชาย ocwadmin

Sidegra

Sidegra คือ ผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายที่ถูกผลิตขึ้นโดยผู้ผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นคำตอบสำหรับการแก้ไข บำบัด รักษา อาการ หรือแม้แต่เป็นการเสริมความมั่นใจของท่านชายได้ตลอดภารกิจเป็นอย่างดี

ด้วยกระบวนการผลิต รวมถึงการได้รับรองและการอนุญาติ จากสถาบันอันมีชื่อเสียงในระดับสากลทำให้ซิเดกร้า เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายเพียงตัวเดียวในประเทศไทยที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ในระดับสูงสุด และสามารถให้ผลลัพธ์ที่หลายๆท่านพึงพอใจได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้ใช้มั่นใจในความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่

sidegra เหมาะกับท่านชายทุกท่าน ทั้งที่มีปัญหาน้อย มีปัญหามาก หรือแม้แต่ไม่มีปัญหาเลย ที่เข้าใจว่า ความรัก ต้องมีมากกว่ารัก เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันแห่งรักในครอบครัว หรือคนที่คุณรักให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยาวนานขึ้นหมดความกังวลกับปัญหาต่างๆ นอกจากนั้นแล้ว ซิเดกร้ายังเหมาะสมกับสภาพร่างกายของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็มีชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่ใช้ยาตัวนี้แล้วประทับใจในผลลัพธ์

วิธีการใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด

 • ควรเริ่มใช้ยาในปริมาณที่น้อยๆ และควรสังเกตุอาการอย่างละเอียดด้วยทุกครั้งที่ใช้
 • ใช้ยาก่อนเริ่มภาระกิจ 30 นาที (ตอนท้องว่าง) เพื่อให้ยาออกฤทธิครับ
 • จะรู้สึกได้ว่ามีการตื่นตัวได้ดีขึ้น เมื่อมีการเล้าโลมหรือการกระตุ้นประกอบด้วย
 • หากผ่านเวลาไป 45 นาที ยังไม่มีอาการตอบสนองใดๆ ให้ใช้ยาเพิ่มอีก 50 มิลลิกรัมได้ทันที (กรณีใช้50มิลลิกรัม)
 • สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ยาประเภทนี้มาก่อน เพียงเม็ดแรก(หรือแบ่งใช้ครึ่งเม็ดในกรณีต้องการเสริม)ก็รู้สึกถึงความแตกต่างแน่นอนครับๆ
 • ยาตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการแข็งตัวอย่างเดียวเท่านั้น โดยต้องมีการเล้าโลมหรือกระตุ้นอารมณ์ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วย
 • ยาตัวนี้ไม่มีผลใดๆในด้านการชลอ หรือยึดระยะเวลาในการปฏิบัติภาระกิจ เป็นเทคนิค ท่วงท่า และลีลาของแต่ละบุคคล
 • ยาตัวนี้ ไม่มีผลใดๆทั้งการเพิ่ม หรือลดคุณภาพของน้ำเชื้อหรือเพื่อผลของการตั้งครรภ์แต่อย่างใด

ข้อควรระวังและข้อห้ามในการใช้ยาที่สำคัญมาก

 • ห้ามใช้ในผู้ทีมีภาวะโรคความดัน โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต ผู้ที่ต้องใช้ยาอมใต้ลิ้น
 • ห้ามใช้ยาในผู้ที่รับยาเพื่อรักษา หรือระงับอาการของโรค ความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต
 • ห้ามใช้เกินวันละ1 ครั้ง หรือ 100 มิลลิกรัม ใน1วัน
 • ไม่ใช้ยาพร้อมกับเครื่องดื่มชูกำลัง หรือ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอร์ฮอร์
Tags
About The Author